Jednym z głównych filarów naszej działalności są dostawy kruszyw zarówno dla firm zajmujących się szeroko pojętym budownictwem drogowym, oraz dla firm produkujących beton towarowy i elementy prefabrykowane z betonu. Realizując dostawy kruszyw kierujemy się zasadą “maksimum zadowolenia klienta przy możliwym minimum kosztów”. Przygotowujemy oferty cenowe ogólne oraz dedykowane – dla konkretnego zadania. Więcej informacji pod numerami telefonów lub drogą elektroniczną.

Oferujemy następujące surowce

Kruszywa

amfibolitowe

melafirowe

granitowe

bazaltowe

Dostępne frakcje
grysy wg. DIN (2-5, 5-8, 8-11/12,8, 11-16, 16-22)
mieszanki i klińce wg DIN (0-31,5, 0-63, 5-31,5)
tłucznie drogowe i kolejowe wg DIN (31,5-50, 31,5-63)
kamień łamany wodny (80-150, 100-200, 150-200/300)
inne frakcje na zamówienie