Kleje na zimno do szwów jezdni

Bitumiczny klej do szwów i spoin, stosowany na zimno

Przeznaczenie:

Klej do szwów przeznaczony jest do wykonywania trwałych połączeń na osi jezdni (tzw. szwów osiowych podczas układania nawierzchni połówkami) oraz innych połączeń gdzie występuje łączenie gorącej masy asfaltowej z nawierzchnią zimną (istniejącą)

Cechy produktu:

Klej jest wzmocnioną włóknami i wzbogaconą elastomerami tiksotropową masą bitumiczną, przeznaczoną do wykonywania trwałego szwa osiowego powstającego podczas budowy nawierzchni asfaltowej połowami jezdni („gorące na zimne”). Spełnia wymagania ZTV Asphalt – StB 01 – „Wytyczne dotyczące łączenia warstw, szwów, przyłączeń i krawędzi nawierzchni asfaltowych” (M SNAR).

Klej do szwów oraz wykonane nim połączenia charakteryzują się następującymi cechami:

 • trwałe połączenie;
 • bardzo duża wydajność;
 • gotowy do użycia;
 • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach – ręcznie lub mechanicznie;
 • stabilne zachowanie się masy po nałożeniu nawet na pionowej ściance;
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży;
 • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
 • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

Aplikacja:

a) przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być sucha i czysta. Należy usunąć z niej pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki.

b) wbudowywanie

Klej do szwów i spoin nanosi się ręcznie – szpachelką lub mechanicznie – producent kleju oferuje specjalne zalewarki na zimno, które gwarantują łatwe i dokładne nanoszenie kleju. Klej należy wbudowywać na całej wysokości bocznej ścianki (nie wyżej niż górna krawędź nawierzchni), grubością nie więcej niż 3mm. Unikać należy grubszych warstw, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo miejscowego rozpuszczenia bitumu przez zawarty w kleju rozpuszczalnik, co po pewnym czasie może zaowocować powstaniem ubytków. Czas schnięcia naniesionego kleju zależy od warunków pogodowych. Wbudowanie drugiej nitki - gorącej mieszanki mineralno asfaltowej można rozpocząć zaraz po wbudowaniu kleju (rozpuszczalnik odparuje w wyniku kontaktu z gorącą masą) lub z opóźnieniem (nawet następnego dnia), pod warunkiem jednak, że krawędź zostanie zabezpieczona przed zabrudzeniem i zniszczeniem mechanicznym .

Warunki pogodowe:

Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża i otoczenia nie niższej niż 5° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału:

Klej do szwów – ok. 20-30 g/mb przy 1 cm wysokości warstwy.

Magazynowanie:

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności do wbudowania - przynajmniej 12 miesiące.

Podczas magazynowania, na powierzchni masy może powstać cienka warstwa rozpuszczalnika., która może zostać ponownie wymieszana z resztą masy. Nie ma to jakiegokolwiek wpływu na jakość produktu.

Opakowania:

- puszka metalowa (hobok) 25 kg– 12 szt./pal

Środki czystości:

- sprzęt – benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki

- kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk

Usuwanie odpadów:

Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanki mineralno-asfaltowe nie zawierające smoły).

Dane techniczne:

Rodzaj masa bitumiczna

Podstawowy składnik bitum modyfikowany polimerami

Kolor czarny

Gęstość 1,13 g/cm3

Konsystencja ciało półpłynne

Nakładanie ręcznie lub mechanicznie

Temperatura wbudowywania na zimno

Gruntownik nie wymagany

Masy workowane na zimno do ubytków nawierzchni

RE -bitumiczna masa reaktywna -szybkowiążąca 1 składnikowa na zimno
Biguma TACReaktiv Asphalt

Mieszanki na zimno - emulsyjne - do napraw w nawierzchni
MMA POMORZE 2000 MMA na zimno worki

 


drogowe taśmy dylatacyjne

Gotowe masy bitumiczne
na zimno

Taśmy dylatacyjne

Taśma dylatacyjna do łączenia połączeń w nawierzchni asfaltowej.

Przeznaczenie:

Taśma jest topliwą, asfaltową, termoplastyczną taśmą uszczelniającą o przekroju prostokąta, produkowaną mechanicznie na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami. Przeznaczona jest do tworzenia trwałych połączeń pomiędzy nawierzchnią asfaltową układaną na gorąco, a:

- już ułożoną, zimną nawierzchnią (szwy – osiowe i poprzeczne np. łączenie działek roboczych, naprawy uszkodzeń nawierzchni);

- obrzeżami betonowymi (krawężniki, rynny ściekowe itp.)

- elementami obcymi (studzienki i włazy stalowe);

Cechy produktu:

Taśma dylatacyjna spełnia wymagania „Technicznych warunków dostawy asfaltowych zalew drogowych (mas zalewowych)” (TL Fug-StB 01) dla „mas zalewowych do fug” oraz odpowiada wymaganiom normy TL bitFug 82 art. A dla mas zalewowych do nawierzchni, typ zwykły.

Taśma dylatacyjna oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury;

wyjątkowa łatwość wbudowywania (1 osoba);

bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;

duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;

odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

Aplikacja:

a) przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche i wolne od zanieczyszczeń luźnymi cząstkami, olejem itp. W przypadku, gdy łączona krawędź jest wilgotna lub mokra można ją miejscowo osuszyć palnikiem. Gruntowanie powierzchni nie

jest wymagane.

b) wbudowywanie taśmy

Taśma dostarczana jest w rolkach. Należy stopniowo rozwijać rolkę, usuwając jednocześnie okleinę separacyjną, spełniająca jednocześnie rolę osłony warstwy klejącej i przycisnąć taśmę do krawędzi stroną pokrytą warstwą kleju. Do oklejonej taśmą krawędzi można układać mieszankę mineralno – asfaltową na gorąco. Podczas układania gorącej mieszanki następuje stopienie się taśmy i wulkanizacja połączenia. Należy pamiętać, że po przyklejeniu taśmy do krawędzi, a jeszcze przed ułożeniem gorącej mieszanki mineralno – asfaltowej trzeba zabezpieczyć miejsce, gdzie ułożona jest taśma przed ruchem kołowym. W zależności od rodzaju nawierzchni i sposobu zagęszczania zaleca się ułożenie taśmy od -5mm, poprzez 0, do +5mm w stosunku do poziomu jezdni.

Warunki pogodowe:

Taśmę można nakładać w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż 5° C. W niższych temperaturach można przyklejać taśmę po wcześniejszym podgrzaniu powierzchni palnikiem gazowym. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału:

Taśma dylatacyjna - 1 mb taśmy na 1 mb łączenia.

Magazynowanie:

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 12 miesiące. Wysokość składowania – max. 4 kartony jeden na drugim.

Opakowania:

- karton 20-30 kg (w zależności od wymiaru taśmy) – 30 szt/pal

Środki czystości:

- sprzęt – benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki

- kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk

Dane techniczne:

Rodzaj taśma dylatacyjna

Podstawowy składnik asfalt modyfikowany polimerami

Kolor czarny

Temperatura mięknienia wg PiK wg DIN EN 1427;

w stanie oryginalnym, ugniecionym > 90° C

Zachowanie przy gięciu na zimno w temp. 0° C wg DIN 52123 brak pęknięć

Penetracja stożkiem (BS 2499-3) ok. 30 1/10mm

Zdolność zachowania kształtu (BS 2499-3) ok. 24%

Wydłużalność i przyczepność w temperaturze –10° C >10%

Gęstość 1,1-1,3 g/cm3

Konsystencja ciało stałe plastyczne

Masy na zimno do Rakowin

Biguma Frtisgshlaemme E Masa bitumiczna zalewowa na zimno do rakowin

 


Emulsyjne Masy Zalewowe

Emulsyjne masy zalewowe do rakowin
na zimno

Masy dylatacyjne do szczelin na gorąco

Biguma 1401 Masa na gorąco o podwyższonej elastyczności typu N1
Biguma RS Masa na gorąco typu R do pęknięć
Biguma TL82 Masa na gorąco do dylatacji typu TL82


Masy Zalewowe Bitumiczne
Bitumiczne masy zalewowe 
dylatacyjne i naprawcze, na gorąco do nawierzchni bitumicznych i betonowych

Masa do szyn i torowisk

biguma 700Masa S na gorąco do uszczelniania pomiędzy szyną a nawierzchnią

 


Bitumiczne masy dylatacyjne do szyn stalowych

Bitumiczne masy do szyn 
do szyn stalowych

Gruntownki do mas

Colzumix Haftgrund Gruntownik bezbarwny do mas na gorąco

colzumix-SGruntownik bitumiczny do połączeń warstwowych


gruntowniki drogowe

Gruntownki 

Statystyki

We have 36 guests online

Transport

Oferujemy transport na terenie całej Polski.
- transport drogowy
- kolejowy
- kolejowy z dowozem

Bitumiczna masa do dylatacji na gorąco - TL82 Typ N2

Asfaltowa masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco Odpowiadająca normie TL Fug- StB 01 DIN EN 14188-1, Typ N2

Przeznaczenie:

Masa zalewowa typu TL82 , produkowana na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, przeznaczona jest do wypełniania fug, szczelin, pęknięć i dylatacji w nawierzchniach asfaltowych i betonowych do poziomu zero.

Cechy produktu:

Asfaltowa masa zalewowa TL82 spełnia wymagania „Technicznych warunków dostaw asfaltowych zalew drogowych” (TL Fug -StB 0 1) dla „mas zalewowych do fug” oraz odpowiada wymaganiom normy TL bitFug 82 art. A dla mas zalewowych do nawierzchni betonowych, typ zwykły. Asfaltowa masa zalewowa oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

 

 • elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury;
 • rozciągliwość do 25% szerokości wypełnienia;
 • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach;
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
 • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
 • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
 • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling.

 

Aplikacja:

a) roztapianie

Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub karton) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji 160 -180 0 C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materi ału do ścian kotła. Należy uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej ok 240 C – spowoduje to uszkodzenie polimerów, zawartych w masie i w konsekwencji doprowadzi do utraty jej właściwości, Stapiać jedynie taką ilość masy, która przewidywa na jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

b) przygotowanie podłoża

Fugi w betonie i asfalcie przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny. Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową zalecane jest naniesienie gruntownika Corabit VG . Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi. Gruntownik musi pokrywać ściany fugi w całości, tworząc cienki film. Zaleca się pokrycie również dna fugi. Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i prawidłowe uszczelnienie

c) wypełnienie fugi

Asfaltową masę zalewową typu TL82 można aplikować z konewki (ew. innego naczynia) lub mechanicznie przy użyciu lancy. Podczas tej czynności masa musi mieć odpowiednią temperaturę. W niższej temperaturze płynność masy spada, co wyraźnie utrudnia pracę, a masa może n ie wypełnić szczeliny do końca, co potencjalnie spowoduje przeciekanie wody pod masę i w efekcie zniszczenie fugi – szczególnie w nawierzchniach o dużym nasileniu ruchu. W przypadku głębokich szczelin, przed wbudowaniem asfaltowej masy zalewowej TL82 możliwe jest zastosowanie materiału podłożowego, który zmniejszy zużycie masy. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na parametry materiału podłożowego, który w ró żnych warunkach temperaturowych może kurczyć się lub rozszerzać w innym stopniu niż masa, powodując jej zniszczenie przez np. wypchnięcie. Stygnięcie masy może powodować jej niewielkie kurczenie się, zależne od rozmiarów fugi. W takim przypadku może być niezbędne ponowne zalanie uzupełniające szczeliny. Ponowne zalanie powinno się przeprowadzić zaraz po poprzednim. Należy jednak zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne – zalewanie w niskich temperaturach powoduje większe obkurczanie niż w tempera turach wyższych.

Warunki pogodowe:

Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane w korzystnych warunkach atmosferycznych,

przy temperaturze podłoża nie niższej niż 0° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału:

- TL82 – długość szczeliny [cm] x szerokość szczeliny [cm] x głębokość szczeliny [cm] x gęstość masy

[=1,2 g/cm3] = zużycie [g]

- Gruntownik na bazie żywicy bezbarwny- zużycie gruntownika wynosi ok. 5% ilości masy zalewowej ,

niezbędnej do wykonania danego zadania. Gruntownik jest zalecany.

Magazynowanie:

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące

Opakowania:

- karton 12 kg kg – 64 szt./pal

- karton 25 kg – 36 szt/pal

Środki czystości:

- sprzęt – benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki

- kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk

Usuwanie odpadów:

Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanki mineralno - asfaltowe nie zawierające smoły).

Dane techniczne:

Rodzaj asfaltowa masa zalewowa

Podstawowy składnik asfalt modyfikowany polimerami.

Kolor czarny

Gęstość 1,2 g/cm3

Konsystencja ciało stałe plastyczne, po podgrzaniu - płynne

Nakładanie konewką, lancą lub zalewarką

Temperatura wbudowywania 160-180 0C