Gotowe masy bitum.

RE -bitumiczna masa reaktywna -szybkowiążąca 1 składnikowa na zimno
Biguma TACReaktiv Asphalt

Mieszanki na zimno - reaktywne - szybkowiążace
Biguma Aquabit Biguma Aquabit

Mieszanki na zimno - emulsyjne - do napraw w nawierzchni
MMA POMORZE 2000 MMA POMORZE 2000

Klej do oznakowania odblask.
Biguma TAC Biguma TAC


drogowe taśmy dylatacyjne

Gotowe masy bitumiczne  
na zimno

Taśmy dylatacyjne

biguma tapeBiguma Tape

biguma tape plusBiguma Tape Plus


drogowe taśmy dylatacyjne

Taśmy dylatacyjne 
różne rozmiary

Masy Na Zimno

Biguma Frtisgshlaemme EBiguma Frtigschlaemme E

Biguma Frtigshlaemme ESBiguma Frtigschlaemme ES


Emulsyjne Masy Zalewowe

Emulsyjne masy zalewowe 
na zimno

Masy zalewowe

Biguma 1401Biguma 1401
Biguma N 10Biguma N 10
Biguma RS Biguma RS
Biguma SF CE Biguma SF CE
Biguma TL82 Biguma TL82


Masy Zalewowe Bitumiczne
Bitumiczne masy zalewowe 
dylatacyjne i naprawcze, na gorąco do nawierzchni drogowych

Kleje do szwów

Biguma NahtBiguma Naht

Biguma PlastBiguma Plast


Kleje do Szwów

Kleje do szwów  
nowobudowanych nawierzchni asfaltowych

Masy dylatacyjne

biguma 700Biguma 700

biguma BAB20 ZTVBiguma BAB20 ZTV


Bitumiczne masy dylatacyjne do szyn stalowych

Bitumiczne masy dylatacyjne 
do szyn stalowych

Masy naprawcze

Biguma DS10Biguma DS10

Biguma DS30Biguma DS30


Bitumiczne masy naprawcze na gorąco

Bitumiczne masy naprawcze
na gorąco do kolein i ubytków

Gruntownki

Colzumix HaftgrundColzumix-Haftgrund

colzumix-SColzumix-S


gruntowniki drogowe

Gruntownki 

Statystyki

We have 13 guests online

Transport

Oferujemy transport na terenie całej Polski.
- transport drogowy
- kolejowy
- kolejowy z dowozem

Masa zalewowa BIGUMA 1401, produkowana jest na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, i jest przeznaczona do wypełniania fug, szczelin, pęknięć i dylatacji w silnie pracujących nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Szczególnie polecana do wypełniania fug „pracujących” na mostach stalowych i betonowych oraz innych nawierzchniach charakteryzujących się silnymi ruchami.

Cechy produktu:

Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA 1401 spełnia wymagania „Technicznych warunków dostaw asfaltowych zalew drogowych” (TL Fug-StB 01) dla „mas zalewowych do fug” typ elastyczny. Asfaltowa masa zalewow a BIGUMA 1401 oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

  • wysoce elastyczne połączenie, uszczelniające fugi o dużym współczynniku zmian, łatwo dostosowujące się do zmian szerokości fugi;
  • rozciągliwość do 35% szerokości wypełnienia;
  • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach;
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
  • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
  • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
  • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling. 
Aplikacja: a) roztapianie

Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji 160 -180 0 C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej – spowoduje to uszkodzenie polimerów, zawartych w masie i w konsekw encji doprowadzi do utraty jej właściwości, Stapiać jedynie taką ilość zalewy (masy), która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

b) przygotowanie podłoża

Fugi w betonie i asfalcie przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny. Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową zalecane jest naniesienie gruntownika COLZUMIX-Haftgrund. Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi. Gruntownik musi pokrywać ściany fugi w całości, tworząc cienki film. Zaleca się pokrycie również dna fugi. Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i prawidłowe uszczelnienie

c) wypełnienie fugi

Asfaltową masę zalewową BIGUMA 1401 można aplikować z konewki (ew. innego naczynia) lub mechanicznie przy użyciu lancy. Podczas tej czynności masa musi mie ć odpowiednią temperaturę. W niższej temperaturze płynność masy spada, co wyraźnie utrudnia pracę, a masa może nie wypełnić szczeliny do końca, co potencjalnie spowoduje przeciekanie wody pod masę i w efekcie zniszczenie fugi – szczególnie w nawierzchniach o dużym nasileniu ruchu. W przypadku głębokich szczelin, przed wbudowaniem asfaltowej masy zalewowej BIGUMA 1401 możliwe jest zastosowanie materiału podłożowego, który zmniejszy zużycie masy. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na parametry materiału podłożowego, który w różnych warunkach temperaturowych może kurczyć się lub rozszerzać w innym stopniu niż masa BIGUMA 1401, powodując jej zniszczenie przez np. wypchnięcie. Stygnięcie masy może powodować jej niewielkie kurczenie się, zależne od rozmiarów fugi. W takim przypadku może być niezbędne ponowne zalanie uzupełniające szczeliny. Ponowne zalanie powinno się przeprowadzić zaraz po poprzednim. Należy jednak zwrócić uw agę na warunki atmosferyczne – zalewanie w niskich temperaturach powoduje większe obkurczanie niż w temperaturach wyższych. Następnie, gdy temperatura wzrasta, elementy łączone naturalnie rozszerzają się powodując ściskanie szczeliny, co z kolei spowoduje powstanie nadmiaru masy i utworzenie górki. Nie jest to niebezpieczne dla samej spoiny, ale jest słyszalne pod ruchem i może być przyczyną reklamacji ze strony inwestora.

Warunki pogodowe:

Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż 0° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału:

- BIGUMA 1401: długość szczeliny [cm] x szerokość szczeliny [cm] x głębokość szczeliny [cm] x gęstość masy [=1,1 g/cm3] = zużycie [g]

- Gruntownik COLZUMIX-Haftgrund - zużycie gruntownika wynosi ok. 3% ilości masy zalewowej BIGUMA 1401, niezbędnej do wykonania danego zadania.

Magazynowanie:

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące

Opakowania:

- puszka metalowa (hobok) 27 kg – 11 szt./pal

Środki czystości:

- sprzęt – benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki

- kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk

Usuwanie odpadów:

Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanki mineralno – asfaltowe nie zawierające smoły).

Dane techniczne:

Rodzaj asfaltowa masa zalewowa

Podstawowy składnik asfalt modyfikowany polimerami

Kolor czarny

Gęstość 1,0 g/cm3

Konsystencja ciało stałe plastyczne, po podgrzaniu - płynne

Nakładanie konewką, lancą lub zalewarką

Temperatura wbudowywania 160-180 0C

Gruntownik COLZUMIX-Haftgrund