Gotowe masy bitum.

RE -bitumiczna masa reaktywna -szybkowiążąca 1 składnikowa na zimno
Biguma TACReaktiv Asphalt

Mieszanki na zimno - reaktywne - szybkowiążace
Biguma Aquabit Biguma Aquabit

Mieszanki na zimno - emulsyjne - do napraw w nawierzchni
MMA POMORZE 2000 MMA POMORZE 2000

Klej do oznakowania odblask.
Biguma TAC Biguma TAC


drogowe taśmy dylatacyjne

Gotowe masy bitumiczne  
na zimno

Taśmy dylatacyjne

biguma tapeBiguma Tape

biguma tape plusBiguma Tape Plus


drogowe taśmy dylatacyjne

Taśmy dylatacyjne 
różne rozmiary

Masy Na Zimno

Biguma Frtisgshlaemme EBiguma Frtigschlaemme E

Biguma Frtigshlaemme ESBiguma Frtigschlaemme ES


Emulsyjne Masy Zalewowe

Emulsyjne masy zalewowe 
na zimno

Masy zalewowe

Biguma 1401Biguma 1401
Biguma N 10Biguma N 10
Biguma RS Biguma RS
Biguma SF CE Biguma SF CE
Biguma TL82 Biguma TL82


Masy Zalewowe Bitumiczne
Bitumiczne masy zalewowe 
dylatacyjne i naprawcze, na gorąco do nawierzchni drogowych

Kleje do szwów

Biguma NahtBiguma Naht

Biguma PlastBiguma Plast


Kleje do Szwów

Kleje do szwów  
nowobudowanych nawierzchni asfaltowych

Masy dylatacyjne

biguma 700Biguma 700

biguma BAB20 ZTVBiguma BAB20 ZTV


Bitumiczne masy dylatacyjne do szyn stalowych

Bitumiczne masy dylatacyjne 
do szyn stalowych

Masy naprawcze

Biguma DS10Biguma DS10

Biguma DS30Biguma DS30


Bitumiczne masy naprawcze na gorąco

Bitumiczne masy naprawcze
na gorąco do kolein i ubytków

Gruntownki

Colzumix HaftgrundColzumix-Haftgrund

colzumix-SColzumix-S


gruntowniki drogowe

Gruntownki 

Statystyki

We have 11 guests online

Transport

Oferujemy transport na terenie całej Polski.
- transport drogowy
- kolejowy
- kolejowy z dowozem

Firma Centrum Drogowe oferuje samoprzylepne taśmy dylatacyjne Biguma Tape Plus. BIGUMA Tape Plus jest topliwą, asfaltową, termoplastyczną taśmą uszczelniającą o przekroju prostokąta,produkowaną mechanicznie na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, wzbogacona jednostronnieo warstwę kleju ułatwiającego aplikację.

Przeznaczenie:

BIGUMA Tape Plus jest topliwą, asfaltową, termoplastyczną taśmą uszczelniającą o przekroju prostokąta,produkowaną mechanicznie na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, wzbogacona jednostronnieo warstwę kleju ułatwiającego aplikację. Przeznaczona jest do tworzenia trwałych połączeń pomiędzynawierzchnią asfaltową układaną na gorąco, a:

  • już ułożoną, zimną nawierzchnią (szwy – osiowe i poprzeczne np. łączenie działek roboczych, naprawy uszkodzeń nawierzchni);
  • obrzeżami betonowymi (krawężniki, rynny ściekowe itp.)
  • elementami obcymi (studzienki i włazy stalowe)

Cechy produktu:

Taśma dylatacyjna BIGUMA Tape Plus spełnia wymagania "Technicznych warunków dostawy asfaltowych zalew drogowych (mas zalewowych)" (TL Fug-StB 01) dla "mas zalewowych do fug" oraz odpowiada wymaganiom normy TL bitFug 82 art. A dla mas zalewowych do nawierzchni, typ zwykły. Taśma dylatacyjna BIGUMA Tape Plus oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

  • elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury;
  • wyjątkowa łatwość wbudowywania (1 osoba);
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych; duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
  • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

Aplikacja:

a) Przygotowanie Podłoża.

Podłoże powinno być suche i wolne od zanieczyszczeń luźnymi cząstkami, olejem itp. W przypadku, gdy łączona krawędź jest wilgotna lub mokra można ją miejscowo osuszyć palnikiem. Gruntowanie powierzchni nie jest wymagane.

b) Wbudowywanie Taśmy.

Taśma dostarczana jest w rolkach. Należy stopniowo rozwijać rolkę, usuwając jednocześnie okleinę separacyjną, spełniająca jednocześnie rolę osłony warstwy klejącej i przycisnąć taśmę do krawędzi stroną pokrytą warstwą kleju. Do oklejonej taśmą krawędzi można układać mieszankę mineralno - asfaltową na gorąco. Podczas układania gorącej mieszanki następuje stopienie się taśmy i wulkanizacja połączenia. Należy pamiętać, że po przyklejeniu taśmy do krawędzi, a jeszcze przed ułożeniem gorącej mieszanki mineralno - asfaltowej trzeba zabezpieczyć miejsce, gdzie ułożona jest taśma przed ruchem kołowym. W zależności od rodzaju nawierzchni i sposobu zagęszczania zaleca się ułożenie taśmy od -5mm, poprzez O, do +5mm w stosunku do poziomu jezdni.

Warunki pogodowe:

Taśmę można nakładać w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż. 5° C. W niższych temperaturach można przyklejać taśmę po wcześniejszym podgrzaniu powierzchni palnikiem gazowym. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału:

Taśma dylatacyjna BIGUMA Tape Plus - 1 mb taśmy na 1 mb łączenia.

Magazynowanie:

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 12 miesiące. Wysokość składowania - max. 4 kartony jeden na drugim.

Środki czystości:

  • sprzęt - benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki
  • kontakt ze skórą - pasta do mycia rąk
BIGUMA®- Tape Plus
Samoprzylepna taśma dylatacyjna BIGUMA Tape Plus
Przeznaczenie:
BIGUMA Tape Plus jest topliwą, asfaltową, termoplastyczną taśmą uszczelniającą o przekroju prostokąta,
produkowaną mechanicznie na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, wzbogacona jednostronnie
o warstwę kleju ułatwiającego aplikację. Przeznaczona jest do tworzenia trwałych połączeń pomiędzy
nawierzchnią asfaltową układaną na gorąco, a:
- już ułożoną, zimną nawierzchnią (szwy – osioweBIGUMA - Tape Plus
Samoprzylepna taśma dylatacyjna
Przeznaczenie:
BIGUMA Tape Plus jest topliwą, asfaltową, termoplastyczną taśmą uszczelniającą o przekroju prostokąta,produkowaną mechanicznie na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, wzbogacona jednostronnieo warstwę kleju ułatwiającego aplikację. Przeznaczona jest do tworzenia trwałych połączeń pomiędzynawierzchnią asfaltową układaną na gorąco, a:
już ułożoną, zimną nawierzchnią (szwy – osiowe i poprzeczne np. łączenie działek roboczych, naprawy uszkodzeń nawierzchni);
obrzeżami betonowymi (krawężniki, rynny ściekowe itp.)
elementami obcymi (studzienki i włazy stalowe)
Cechy produktu:
Taśma dylatacyjna BIGUMA Tape Plus spełnia wymagania "Technicznych warunków dostawy asfaltowych zalew drogowych (mas zalewowych)" (TL Fug-StB 01) dla "mas zalewowych do fug" oraz odpowiada wymaganiom normy TL bitFug 82 art. A dla mas zalewowych do nawierzchni, typ zwykły.
Taśma dylatacyjna BIGUMA Tape Plus oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:
elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury;
wyjątkowa łatwość wbudowywania (1 osoba);
bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
Aplikacja:
a) przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche i wolne od zanieczyszczeń luźnymi cząstkami, olejem itp. W przypadku, gdy łączona krawędź jest wilgotna lub mokra można ją miejscowo osuszyć palnikiem. Gruntowanie powierzchni nie jest wymagane.
b) wbudowywanie taśmy
Taśma dostarczana jest w rolkach. Należy stopniowo rozwijać rolkę, usuwając jednocześnie okleinę separacyjną, spełniająca jednocześnie rolę osłony warstwy klejącej i przycisnąć taśmę do krawędzi stroną pokrytą warstwą kleju. Do oklejonej taśmą krawędzi można układać mieszankę mineralno - asfaltową na gorąco. Podczas układania gorącej mieszanki następuje stopienie się taśmy i wulkanizacja połączenia. Należy pamiętać, że po przyklejeniu taśmy do krawędzi, a jeszcze przed ułożeniem gorącej mieszanki mineralno - asfaltowej trzeba zabezpieczyć miejsce, gdzie ułożona jest taśma przed ruchem kołowym. W zależności od rodzaju nawierzchni i sposobu zagęszczania zaleca się ułożenie taśmy od -5mm, poprzez O, do +5mm w stosunku do poziomu jezdni.
Warunki pogodowe:
Taśmę można nakładać w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż. 5° C. W niższych temperaturach można przyklejać taśmę po wcześniejszym podgrzaniu powierzchni palnikiem gazowym. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.
Magazynowanie:
Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 12 miesiące. Wysokość składowania - max. 4 kartony jeden na drugim.
Środki czystości:
- sprzęt - benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki
i

Dane techniczne:

Rodzaj taśma dylatacyjna
Podstawowy składnik asfalt modyfikowany polimerami
Kolor czarny
Temperatura mięknienia wg PiK wg DIN EN 1427;
w stanie oryginalnym, ugniecionym > 90° C
Zachowanie przy gięciu na zimno w temp. 0° C wg DIN 52123 brak pęknięć
Penetracja stożkiem (SS 2499-3) ok. 30 1/10mm
Zdolność zachowania kształtu (SS 2499-3) ok. 24%
Wydłużalność i przyczepność w temperaturze -10° C (SNV 671 920) >10%
Gęstość 1,1-1,3 g/cm3
Konsystencja ciało stałe plastyczne
Gruntownik nie wymagany