Gotowe masy bitum.

RE -bitumiczna masa reaktywna -szybkowiążąca 1 składnikowa na zimno
Biguma TACReaktiv Asphalt

Mieszanki na zimno - reaktywne - szybkowiążace
Biguma Aquabit Biguma Aquabit

Mieszanki na zimno - emulsyjne - do napraw w nawierzchni
MMA POMORZE 2000 MMA POMORZE 2000

Klej do oznakowania odblask.
Biguma TAC Biguma TAC


drogowe taśmy dylatacyjne

Gotowe masy bitumiczne  
na zimno

Taśmy dylatacyjne

biguma tapeBiguma Tape

biguma tape plusBiguma Tape Plus


drogowe taśmy dylatacyjne

Taśmy dylatacyjne 
różne rozmiary

Masy Na Zimno

Biguma Frtisgshlaemme EBiguma Frtigschlaemme E

Biguma Frtigshlaemme ESBiguma Frtigschlaemme ES


Emulsyjne Masy Zalewowe

Emulsyjne masy zalewowe 
na zimno

Masy zalewowe

Biguma 1401Biguma 1401
Biguma N 10Biguma N 10
Biguma RS Biguma RS
Biguma SF CE Biguma SF CE
Biguma TL82 Biguma TL82


Masy Zalewowe Bitumiczne
Bitumiczne masy zalewowe 
dylatacyjne i naprawcze, na gorąco do nawierzchni drogowych

Kleje do szwów

Biguma NahtBiguma Naht

Biguma PlastBiguma Plast


Kleje do Szwów

Kleje do szwów  
nowobudowanych nawierzchni asfaltowych

Masy dylatacyjne

biguma 700Biguma 700

biguma BAB20 ZTVBiguma BAB20 ZTV


Bitumiczne masy dylatacyjne do szyn stalowych

Bitumiczne masy dylatacyjne 
do szyn stalowych

Masy naprawcze

Biguma DS10Biguma DS10

Biguma DS30Biguma DS30


Bitumiczne masy naprawcze na gorąco

Bitumiczne masy naprawcze
na gorąco do kolein i ubytków

Gruntownki

Colzumix HaftgrundColzumix-Haftgrund

colzumix-SColzumix-S


gruntowniki drogowe

Gruntownki 

Statystyki

We have 12 guests online

Transport

Oferujemy transport na terenie całej Polski.
- transport drogowy
- kolejowy
- kolejowy z dowozem

Biguma BAB 20 - Asfaltowa masa zalewowa do uszczelniania szczeliny pomiędzy szyną stalową a nawierzchnią,stosowana na gorąco.


Przeznaczenie:
Masa zalewowa BIGUMA BAB 20, produkowana na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, przeznaczona jest do wypełniania przestrzeni - fug i szczelin pomiędzy szyną stalową a powierzchniami sąsiadującymi jak bruk, nawierzchnie asfaltowe czy betonowe. Służy to wytłumianiu wibracji przekazywanych z poruszającego się pojazdu szynowego na sąsiadujące konstrukcje budowlane.
Cechy produktu:
Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA BAB 20 spełnia wymagania „Technicznych warunków dostaw asfaltowych zalew drogowych” ( TL bitFug 82) dla „mas zalewowych do uszczelniania szyn” . Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA BAB 20 oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

  • elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk, naprężenia oraz wysokie i niskie temperatury;
  • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach;
  • bardzo dobra przyczepność do szyn stalowych oraz podłoży mineralnych i bitumicznych;
  • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
  • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
  • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling.

Aplikacja:
a) roztapianie
Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub karton) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji 160-180 0C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej – spowoduje to uszkodzenie polimerów, zawartych w masie i w konsekwencji doprowadzi do utraty jej właściwości. Stapiać jedynie taką ilość zalewy (masy), która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.
b) przygotowanie podłoża
Przestrzenie przeznaczona do uszczelnienia zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz kurz, odpadającą rdzę i elementy luźne. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny. Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową zalecane jest naniesienie gruntownika COLZUMIXHaftgrund. Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi. Działa również jako środek zabezpieczający szynę przed rdzą. Gruntownik musi pokrywać ściany fugi w całości, tworząc cienki film. Zaleca się pokrycie również dna fugi. Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i prawidłowe uszczelnienie
c) wypełnienie fugi
Asfaltową masę zalewową BIGUMA BAB 20 można aplikować z konewki (ew. innego naczynia) lub mechanicznie przy użyciu lancy. Podczas tej czynności masa musi mieć odpowiednią temperaturę. W niższej temperaturze płynność masy spada, co wyraźnie utrudnia pracę, a masa może nie wypełnić szczeliny do końca, co potencjalnie spowoduje przeciekanie wody pod masę i w efekcie zniszczenie uszczelnienia – szczególnie w nawierzchniach o dużym nasileniu ruchu. Stygnięcie masy może powodować jej niewielkie kurczenie się, zależne od rozmiarów fugi. W takim przypadku może być niezbędne ponowne zalanie uzupełniające szczeliny. Ponowne zalanie powinno się przeprowadzić zaraz po poprzednim. Asfaltową masę zalewową BIGUMA BAB 20 należy tak wbudowywać, aby jej powierzchnia była obniżona o min. 3 mm w stosunku do górnej krawędzi główki szyny.


Warunki pogodowe:
Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane w korzystnych warunkach
atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż 0° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.


Zużycie materiału:
- BIGUMA BAB 20 ZTV – długość szczeliny [cm] x szerokość szczeliny [cm] x głębokość szczeliny [cm] x gęstość masy [=1,38 g/cm3] = zużycie [g]
- Gruntownik COLZUMIX-Haftgrund - zużycie gruntownika wynosi ok. 3% ilości masy zalewowej BIGUMA BAB 20, niezbędnej do wykonania danego zadania.


Magazynowanie:
Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące


Opakowania:
- puszka metalowa (hobok) 12 kg – 20 szt./pal
- puszka metalowa (hobok) 33 kg– 11 szt./pal
- karton 12 kg kg – 64 szt./pal
- karton 30 kg – 36 szt/pal


Środki czystości:
- sprzęt – benzyna i ogólnodostąpne rozpuszczalniki
- kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk


Usuwanie odpadów:
Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanki  mineralnoasfaltowe nie zawierające smoły).


Dane techniczne:

Rodzaj asfaltowa masa zalewowa
Podstawowy składnik asfalt modyfikowany polimerami
Kolor czarny
Gęstość 1,38 g/cm3
Konsystencja ciało stałe plastyczne, po podgrzaniu - płynne
Nakładanie konewką, lancą lub zalewarką
Temperatura wbudowywania 160-180 C
Gruntownik COLZUMIX-Haftgrund