Gotowe masy bitum.

RE -bitumiczna masa reaktywna -szybkowiążąca 1 składnikowa na zimno
Biguma TACReaktiv Asphalt

Mieszanki na zimno - reaktywne - szybkowiążace
Biguma Aquabit Biguma Aquabit

Mieszanki na zimno - emulsyjne - do napraw w nawierzchni
MMA POMORZE 2000 MMA POMORZE 2000

Klej do oznakowania odblask.
Biguma TAC Biguma TAC


drogowe taśmy dylatacyjne

Gotowe masy bitumiczne  
na zimno

Taśmy dylatacyjne

biguma tapeBiguma Tape

biguma tape plusBiguma Tape Plus


drogowe taśmy dylatacyjne

Taśmy dylatacyjne 
różne rozmiary

Masy Na Zimno

Biguma Frtisgshlaemme EBiguma Frtigschlaemme E

Biguma Frtigshlaemme ESBiguma Frtigschlaemme ES


Emulsyjne Masy Zalewowe

Emulsyjne masy zalewowe 
na zimno

Masy zalewowe

Biguma 1401Biguma 1401
Biguma N 10Biguma N 10
Biguma RS Biguma RS
Biguma SF CE Biguma SF CE
Biguma TL82 Biguma TL82


Masy Zalewowe Bitumiczne
Bitumiczne masy zalewowe 
dylatacyjne i naprawcze, na gorąco do nawierzchni drogowych

Kleje do szwów

Biguma NahtBiguma Naht

Biguma PlastBiguma Plast


Kleje do Szwów

Kleje do szwów  
nowobudowanych nawierzchni asfaltowych

Masy dylatacyjne

biguma 700Biguma 700

biguma BAB20 ZTVBiguma BAB20 ZTV


Bitumiczne masy dylatacyjne do szyn stalowych

Bitumiczne masy dylatacyjne 
do szyn stalowych

Masy naprawcze

Biguma DS10Biguma DS10

Biguma DS30Biguma DS30


Bitumiczne masy naprawcze na gorąco

Bitumiczne masy naprawcze
na gorąco do kolein i ubytków

Gruntownki

Colzumix HaftgrundColzumix-Haftgrund

colzumix-SColzumix-S


gruntowniki drogowe

Gruntownki 

Statystyki

We have 20 guests online

Transport

Oferujemy transport na terenie całej Polski.
- transport drogowy
- kolejowy
- kolejowy z dowozem

Reaktywna mieszanka REAKTIV ASPHALT jest stosowanym na zimno materiałem naprawczym szybko twardnącym w wyniku dodania wody, służącym do naprawy nawierzchniasfaltowych lub betonowych.

REAKTIV ASPHALT składa się z odpowiedniej mieszanki grysóW i specjalnej emulsji asfaltowej oraz zintegrowanego składnika utwardzającego.

Zastosowanie

Jest produktem nieszkodliwym dla środowiska naturalnego, nadaje się do recyklingu i nie zawiera lotnych rozpuszczalników. Po użyciu i utwardzeniu naprawione miejsca nadają się natychmiast do ruchu kołowego i cechują się bardzo dobrą odpornością. może być później w każdej chwili pokryty Warstwą z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Aplikacja

Należy zadbać, aby podłoże było wolne od luźnych fragmentów, stojącej wody, lodu, śniegu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. Podłoże powinno być suche, ale może być lekko wilgotne. Przy zastosowaniu na betonie i przy układaniu cienkich Warstw lub w przypadku szczególnych wymagań pod adresem przyczepnościwarstw i krawędzi starych warstw, należy na podłoże lub krawędzie nanieść powłokę gruntującą. Gruntownik należy nakładać na podłoże suchym pędzlem lub szczotką' Następnie można rozpocząć wbudowywanie nałożyc na podłoże i rozprowadzić grabkami lub kielnią pozostawiając niewielki nadmiar' Następnie należy obficie spryskać wodą warstwę (ok' 1 l. wody na 25 kg mieszanki). Mieszankę należy dobrze zagęścić. W przypadku małych powierzchni wystarczy silne ubić ręcznym ubijakiem, w przypadku dużych powierzchni zaleca się zastosowanie wibratora płytowego lub walca. Przy zastosowaniu w temperaturze otoczenia poniżej 0" C należy przed rozpoczęciem prac przechowywać mieszankę w ciepłym pomieszczeniu, co ułatwijej wbudowywanie. Po użyciu nie spryskiwać wodą. Należy liczyć się z dłuższym okresem twardnienial Przy temperaturach poniżej -5' C należy przerwać pracę. Po wbudowaniu i utwardzeniu nadaje się natychmiast do ruchu kołowego. W celu zmniejszenia przyklejania się do opon samochodowych naprawiona powierzchnia może być posypana piaskiem łamanym. Dodatkowe dogęszczenie dokonuje się w wyniku ruchu drogowego. Zużycie Zużycie wynosi ok. 25 kg/mZ na każdy cm grubościwarstwy' Magazynowanie w warunkach powyżejzera ok. 9 miesięcy pod warunkiem szczelnie zamkniętego wiadra, Utylizacja Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki' Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 17 0302 ( m iesza n ki m i ne ra l no-asfa ltowe n ie zawie rające sm oły). Forma dostawy Pojemnik plastykowy 30 kg '........' 27 pojemników na palecie Reaktywna mieszanka REAKTIV ASPHALT Reaktywna mieszanka REAKTIV ASPHALT Reaktywna mieszanka jest stosowanym na zimno materiałem naprawczym szybko twardnącym W wyniku dodania Wody, służącym do naprawy nawierzchniasfaltowych lub betonowych. Składa się z odpowiedniej mieszanki grysóW i specjalnej emulsji asfaltowej oraz zintegrowanego składnika utwardzającego. Jest produktem nieszkodliwym dla środowiska naturalnego, nadaje się do recyklingu i nie Zastosowanie zawiera lotnych rozpuszczalników. Po użyciu i utwardzeniu naprawione miejsca nadają się natychmiast do ruchu kołowego i cechują się bardzo dobrą odpornością. może być później w każdej chwili pokryty Warstwą z mieszanki mineralno-asfaltowej. Należy zadbać, aby podłoże było wolne od luźnych fragmentów, stojącej wody, lodu, śniegu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. Podłoże powinno być suche, ale może być lekko wilgotne. Przy zastosowaniu na betonie i przy układaniu cienkich warstw lub w przypadku szczególnych wymagań pod adresem przyczepnościwarstw i krawędzi starych warstw, należy na podłoże lub krawędzie nanieść powłokę gruntującą. Gruntownik należy nakładać na podłoże suchym pędzlem lub szczotką, następnie można rozpocząć wbudowywanie nałożyc na podłoże i rozprowadzić grabkami lub kielnią pozostawiając niewielki nadmiar. Następnie należy obficie spryskać wodą warstwę (ok' 1 l. wody na 25 kg mieszanki).  Mieszankę należy dobrze zagęścić. W przypadku małych powierzchni wystarczy silne ubić ręcznym ubijakiem, w przypadku dużych powierzchni zaleca się zastosowanie wibratora płytowego lub walca. Przy zastosowaniu w temperaturze otoczenia poniżej 0" C należy przed rozpoczęciem prac przechowywać mieszankę w ciepłym pomieszczeniu, co ułatwijej wbudowywanie. Po użyciu nie spryskiwać wodą. Należy liczyć się z dłuższym okresem twardnienial Przy temperaturach poniżej -5' C należy przerwać pracę. Po wbudowaniu i utwardzeniu nadaje się natychmiast do ruchu kołowego. W celu zmniejszenia przyklejania się do opon samochodowych naprawiona powierzchnia może być posypana piaskiem łamanym. Dodatkowe dogęszczenie dokonuje się w wyniku ruchu drogowego.

Zużycie

Zużycie wynosi ok. 25 kg/mZ na każdy cm grubościwarstwy'

Magazynowanie

Magazynowanie w warunkach powyżej zera ok. 9 miesięcy pod warunkiem szczelnie zamkniętego wiadra,

Utylizacja

Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki' Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 17 0302 ( m iesza n ki m i ne ra l no-asfa ltowe n ie zawie rające sm oły).

Forma dostawy

Pojemnik plastykowy 30 kg '........' 27 pojemników na palecie Reaktywna mieszanka REAKTIV ASPHALT