Gotowe masy bitum.

RE -bitumiczna masa reaktywna -szybkowiążąca 1 składnikowa na zimno
Biguma TACReaktiv Asphalt

Mieszanki na zimno - reaktywne - szybkowiążace
Biguma Aquabit Biguma Aquabit

Mieszanki na zimno - emulsyjne - do napraw w nawierzchni
MMA POMORZE 2000 MMA POMORZE 2000

Klej do oznakowania odblask.
Biguma TAC Biguma TAC


drogowe taśmy dylatacyjne

Gotowe masy bitumiczne  
na zimno

Taśmy dylatacyjne

biguma tapeBiguma Tape

biguma tape plusBiguma Tape Plus


drogowe taśmy dylatacyjne

Taśmy dylatacyjne 
różne rozmiary

Masy Na Zimno

Biguma Frtisgshlaemme EBiguma Frtigschlaemme E

Biguma Frtigshlaemme ESBiguma Frtigschlaemme ES


Emulsyjne Masy Zalewowe

Emulsyjne masy zalewowe 
na zimno

Masy zalewowe

Biguma 1401Biguma 1401
Biguma N 10Biguma N 10
Biguma RS Biguma RS
Biguma SF CE Biguma SF CE
Biguma TL82 Biguma TL82


Masy Zalewowe Bitumiczne
Bitumiczne masy zalewowe 
dylatacyjne i naprawcze, na gorąco do nawierzchni drogowych

Kleje do szwów

Biguma NahtBiguma Naht

Biguma PlastBiguma Plast


Kleje do Szwów

Kleje do szwów  
nowobudowanych nawierzchni asfaltowych

Masy dylatacyjne

biguma 700Biguma 700

biguma BAB20 ZTVBiguma BAB20 ZTV


Bitumiczne masy dylatacyjne do szyn stalowych

Bitumiczne masy dylatacyjne 
do szyn stalowych

Masy naprawcze

Biguma DS10Biguma DS10

Biguma DS30Biguma DS30


Bitumiczne masy naprawcze na gorąco

Bitumiczne masy naprawcze
na gorąco do kolein i ubytków

Gruntownki

Colzumix HaftgrundColzumix-Haftgrund

colzumix-SColzumix-S


gruntowniki drogowe

Gruntownki 

Statystyki

We have 12 guests online

Transport

Oferujemy transport na terenie całej Polski.
- transport drogowy
- kolejowy
- kolejowy z dowozem
MMA Pomorze 2000 to mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, służy do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych i cementowych, oraz wypełniania ubytków.

MMA Pomorze 2000 to mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, służy do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych i cementowych, oraz wypełniania ubytków.

Składowanie i Transport

Mieszanka mineralno-asfaltowa ,,Pomorze 2000'' może być magazynowana przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych workach foliowych. MMA ,,Pomorze 2000" przewozi się samochodami lub wagonami pod plandeką lub obudowanym środkiem transportu. Worki należy składować w warstwach o ilości nie przekraczającej 10 worków.

WSKAZOWKI WYKONANIA NAPRAW NAWIERZCHNI

1. Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy:

W celu przygotowania uszkodzonego miejsca do naprawy należy wykonać: - obcięcie krawędzi na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej, - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z piasku i pyłu, - w przypadku napraw nawierzchni ubogich w lepiszcze bitumiczne - posmarowanie, bez nadmiaru, krawędzi i dna emulsją asfaltową - woda z ubytków nawierzchni nie musi być usuwana.

2. Wykonanie naprawy

2.1. Warunki atmosferyczne

Mieszanka mineralno -asfaltowa ,,POMORZE 2000" może być wbudowywana W temperaturze otoczenia od -10 stopni C do +30 stopni C. W celu zapewnienia urabialności wbudowywana mieszanka nie powinna mieć temperatury niższej niż +5 stopni C i zaleca się, aby np. była w przeddzień składowana w temperaturze powyżej 5 stopni C. Jeżeli prace wykonywane są w temperaturze powyżej 20 stopni C, należy warstwę ułożonej MMA ,,Pomorze 2000'' posypać piaskiem łamanym.

2.2. Wbudowywanie i zagęszczenie

Mieszanka powinna być rozłożona z nadmiarem ok. 25% i w miarę potrzeby uzupełniana, aby zapobiec opieraniu się płyty wibracyjnej lub walca zagęszczającego o krawędź naprawianego miejsca. Szczególną uwagę należy zwrócić na wypełnienie brzegów i naroży. Wzdłuż krawędzi mieszanka powinna być rozłożona z większym nadmiarem niż w części środkowej, aby nastąpiło lepsze dociśnięcie mieszanki do krawędzi i jej dobre zagęszczenie w obszarze przy krawędziowym. Do zagęszczenia należy używać ubijaka ręcznego, płyty wibracyjnej lub walca i wykonywać je tak długo, aż stwierdzi się brak śladów odkształceń pod urządzeniem zagęszczającym. Ewentualne niedobory MMA ( wklęsła powierzchnia naprawianego fragmentu po zagęszczeniu ) można uzupełnić przez dosypanie mieszanki i ponowne zagęszczenie. Mieszankę można zagęszczać w warstwach o maksymalnej grubości do 6 [cm]' W przypadku konieczności stosowania większych grubości należy oddzielnie zagęszczać kolejne warstwy. Ruch kołowy lub pieszy na naprawianej nawierzchni można dopuścić bezpośrednio po zakończeniu pracy. Po ułożeniu MMA ,,Pomorze 2OOO" pozostaje elastyczna przez kilka godzin, co pozwala na dokładne rozłożenie się materiału we wszystkich nieregularnych częściach naprawianej nawierzchni. Utwardzenie następuje w wyniku zagęszczenia jak i odparowania składników lotnych. Czas utwardzenia zależy więc od natężenia ruchu i warunków atmosferycznych panujących w czasie i po wykonaniu naprawy.

Zalecenia porządkowe i BHP

W czasie wykonywania napraw należy oznakować miejsce robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. W czasie stosowania wyrobu należy unikać kontaktu z oczami i skorą poprzez używanie odzieży, rękawic i okularów ochronnych. Wyrób należy stosować z dala od źródeł ognia, w miejscach przewiewnych. Unikać koncentracji oparów z wyrobu. Przy stosowaniu w pomieszczeniach zamkniętych należy je intensywnie wietrzyć. W kontakcie ze skórą MMA Pomoże pozostawia czarne zanieczyszczenia. Brud ze skóry może być usunięty środkami czyszczącymi do materiałów bitumicznych. W razie potrzeby należy stosować krem do rąk.